Thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng

Tập đoàn GFS

ĐBC: 561154 Lượt BC: 59110

Công ty Cổ phần Đại An

ĐBC: 539998 Lượt BC: 57616

Công ty cổ phần Khoá Việt Tiệp

ĐBC: 520088 Lượt BC: 55188

Công ty TNHH Liên Doanh Vinastone

ĐBC: 499820 Lượt BC: 51466

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

ĐBC: 435102 Lượt BC: 50846

Công ty Cổ phần Eurowindow

ĐBC: 399582 Lượt BC: 44985

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1

ĐBC: 354242 Lượt BC: 45762

Công Ty Cổ Phần Gốm Đất Việt

ĐBC: 375104 Lượt BC: 46003

công ty TNHH Kim Lâm

ĐBC: 235528 Lượt BC: 29110

Công ty cổ phần tập đoàn BRG

ĐBC: 384402 Lượt BC: 45101

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1

ĐBC: 286872 Lượt BC: 38720

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BẠCH TUYẾT

ĐBC: 267988 Lượt BC: 30149

Thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng

Công ty xi măng INSEE

ĐBC: 435566 Lượt BC: 52316

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch

ĐBC: 410026 Lượt BC: 46757

Tập Đoàn Hòa Phát

ĐBC: 456666 Lượt BC: 48210

Công ty cổ phần nhựa Bình Minh

ĐBC: 350032 Lượt BC: 85112

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AILAND

ĐBC: 374482 Lượt BC: 48373

Thương hiệu Phục Hưng Holdings

ĐBC: 445822 Lượt BC: 48001

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

ĐBC: 432118 Lượt BC: 55846

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHẠM

ĐBC: 317242 Lượt BC: 44179

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ

ĐBC: 201258 Lượt BC: 27199

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM

ĐBC: 350688 Lượt BC: 45278

TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP.

ĐBC: 332912 Lượt BC: 40120

Tin tức